„Król jest nagi”

„Król jest nagi”

Od dawna nie mogę wyjść z podziwu, czy raczej z trwogi, jak łatwo dajemy sobą manipulować. Nie wiem, czy wynika to z niewiedzy, naszego lenistwa, zmęczenia czy zniechęcenia. Jedni wmawiają nam, że mają codziennie niskie ceny, drudzy, że gwarantują, że ich ceny są...

Katolik – patriota?

Czy we współczesnym świecie katolik może być patriotą? Patriotyzm według słownika języka polskiego to w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania. Katechizm Kościoła Katolickiego w kwestii ojczyzny mówi m.in.,...