Źródła Diakonii Społecznej

czyli skąd czerpiemy inspiracje

Katolicka Nauka Społeczna

Katolicka Nauka Społeczna wyrażona w oficjalnych dokumentach Kościoła.

ks. Franciszek Blachnicki

Źródła w charyzmacie Światło-Życie, zarówno w tekstach założyciela jak również w istniejących opracowaniach.

Aktualne rozeznanie Kościoła

Wsłuchujemy się w aktualne nauczanie Papieża i biskupów.

Katolicka Nauka Społeczna

Podstawowym źródłem jest Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej. W wstępie czytamy:

Lektura tego dokumentu ma przede wszystkim wesprzeć i pobudzić do działania na polu społecznym chrześcijan, szczególnie wiernych świeckich, dla których jest to ich naturalne środowisko; całe ich życie powinno stawać się płodnym dziełem ewangelizacyjnym. Każdy wierzący powinien nauczyć się w pierwszym rzędzie posłuszeństwa Panu na mocy wiary, za przykładem św. Piotra: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci (Łk 5,5). Każdy czytelnik, będący „człowiekiem dobrej woli”, będzie mógł poznać motywy, które przynaglają Kościół do wkraczania ze swoim nauczaniem w obszar problemów społecznych, i racje do podejmowania spotkań, dialogu i współpracy w służbie na rzecz wspólnego dobra.

TEKST KOMPENDIUM

ks. Franciszek Blachnicki

Prace syntetyczne dotyczące Ruch Światło-Życie jako całości lub ks. Franciszka Blachnickiego

Wszystkie opisy zostały zaczerpnięte ze strony Wydawnictwa Ruchu Światło-Życie

Adam Wodarczyk, PROROK ŻYWEGO KOŚCIOŁA

Książka „Prorok Żywego Kościoła” autorstwa ks. Adama Wodarczyka jest pierwszą naukową biografią jednego z najwybitniejszych polskich teologów i duszpasterzy drugiej połowy XX wieku, pochodzącego ze Śląska sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Publikacja ukazuje jego zintegrowaną osobę realizującą się owocnie w wymiarze duchowym, intelektualnym i apostolskim. Prezentuje liczne dokonania duszpasterskie i naukowe ks. Blachnickiego; zaliczyć do nich należy Krucjatę Wstrzemięźliwości, Ruch Światło-Życie, Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Plan „Ad Christum Redemptorem”, Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów oraz działalność naukową w dziedzinie teologii pastoralnej, katechetyki i liturgiki w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wnikliwa analiza życia, działalności i twórczości pisarskiej tego wybitnego polskiego duszpasterza pozwala stwierdzić z całą pewnością, że jego dojrzały rozwój osobowy, którego potwierdzeniem jest trwający aktualnie proces beatyfikacyjny, wynikał z umiejętnego połączenia wewnętrznych przeżyć duchowych i poszukiwań teologiczno-pastoralnych. Te z kolei wpłynęły na owocność i skuteczność jego inicjatyw duszpasterskich, które również dzisiaj, 21 lat po śmierci ks. Blachnickiego, służą ewangelizacji i odnowie Kościoła.

WIĘCEJ INFORMACJI

Robert Derewenda, DZIEŁO WIARY

Dzieło wiary – jest pierwszym naukowym opracowaniem historii Ruchu Światło-Życie w latach 1950-1985. Bardzo szeroka kwerenda zasobów archiwów kościelnych, państwowych oraz IPN, a przede wszystkim doskonała znajomość zasobu archiwum Ruchu Światło-Życie umożliwiła autorowi rzetelny opis genezy, procesu tworzenia i rozwoju Ruchu Światło-Życie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Henryk Bolczyk, WOLNY CZŁOWIEK – WOLNY NARÓD

Powstanie Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej nie było pomysłem doraźnym, ale konsekwencją tego, co ks. Blachnicki robił już od lat pięćdziesiątych. To wtedy zrozumiał, że szansą na przetrwanie chrześcijaństwa w warunkach ateistycznego reżimu jest przede wszystkim niezłomne świadectwo ludzi Kościoła. Stałym rysem duszpasterskich inicjatyw ks. Blachnickiego było jego zaangażowanie społeczne. Wiedział, że ludzie wierzący nie powinni dać się zamknąć w religijnym rezerwacie, ale ewangelizować świat we wszystkich jego wymiarach. W swej pracy ks. Henryk Bolczyk precyzyjnie opisuje poszczególne etapy tworzenia Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej jako ruchu ewangelizacyjnego, który miał wychowywać chrześcijan do dawania świadectwa wiary w każdych warunkach życia. Szczegółowo także omawia najważniejsze dokumenty ideowe tej inicjatywy, a przede wszystkim Manifest Wyzwolenia Narodów Europy Środkowo-Wschodniej, być może najważniejszy dokument, jaki powstał w polskiej myśli społeczno-politycznej drugiej połowy XX w.

WIĘCEJ INFORMACJI

Marek Sędek, DROGI DOJRZAŁOŚCI

Książka poświęcona jest formacji do dojrzałości chrześcijańskiej w wybranych ruchach katolickich w Polsce. Autor prezentuje formację w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Drodze neokatechumenalnej, Odnowie w Duchu Świętym i oczywiście w Ruchu Światło-Życie. Jest to praca krytyczna, z której możemy się dowiedzieć o zaletach i brakach w poszczególnych systemach formacyjnych. Warto ją przeczytać choćby po to, by zobaczyć bogactwo Kościoła.

WIĘCEJ INFORMACJI

Teksty Założyciela

Franciszek Blachnicki, POSTSOVIETICUM CZYLI NIE WOLNO CI BYĆ NIEWOLNIKIEM

W centrum rozważań zebranych w tej książce znajduje się problem wyzwolenia człowieka, zarówno z zależności od grzechu indywidualnego, jak i grzesznych struktur społecznych zniewalających całe narody. Z lektury wyłania się postać wielkiego wizjonera, którego przenikliwe analizy trafniej opisywały rzeczywistość obozu komunistycznego aniżeli rozprawy wielu sowietologów. Bronił w nich prawa człowieka do postrzegania siebie jako bytu wolnego wbrew totalitarnym formacjom, z którymi zetknął się w swym życiu. Wyrażał także wiarę w siłę działania ludzi wolnych tworzących wspólnotę zmierzającą do przezwyciężenia bezprawia oraz stworzenia społeczeństwa oferującego obywatelom możliwość prawidłowego moralnego wzrostu.
Był chyba jednym z nielicznych ludzi, którzy z taką wyrazistością dostrzegali kryzys sowieckiego imperium i przepowiadali jego upadek.  Andrzej Grajewski

WIĘCEJ INFORMACJI

Franciszek Blachnicki, EWANGELIA WYZWOLENIA

Ks. Blachnicki z prorocką siłą, która w czasach PRL nie miała precedensu, nazywał po imieniu otaczającą go rzeczywistość. Nie szukał eufemizmów, mówił po prostu, że państwo, w którym przez 45 lat żyli Polacy, nie było suwerenne a ludzi pozbawiono podstawowych praw obywatelskich. Mówił, że w Polsce władza jest totalnie zakłamana, gdyż kłamstwo leżało u najgłębszych podstaw tego systemu.
„Odważne mówienie prawdy to największa potęga w walce z tymi, którzy są niewolnikami kłamstwa” – pisał w 1982 roku. Z ogromną odwagą domagał się wielkiego czynu, podczas gdy wielu, także w Kościele, myślało raczej o adaptowaniu się do realiów. On realiów socjalistycznego państwa nigdy nie akceptował. Był antykomunistą konsekwentnym. Wiedział, że tego systemu nie można pokonać, przeciwstawiając się tylko zewnętrznemu zniewoleniu. Przemyślenia ks. Blachnickiego zawarte w tym zbiorze dotyczą spraw społecznych, które nadal mają doniosłe znaczenie, tym bardziej, że coraz powszechniej neguje się potrzebę rozważania, czym w istocie była PRL i jaka jest odpowiedzialność ludzi i ugrupowań społecznych, które przez 45 lat służyły zniewalaniu narodu. Dlatego z uwagą warto studiować myśli ks. Blachnickiego, a także zastanowić się, jak oceniłby on pierwszą dekadę III Rzeczypospolitej. Andrzej Grajewski

WIĘCEJ INFORMACJI

Franciszek Blachnicki, O CHRZEŚCIJAŃSTWIE KONSEKWENTNYM I O POLSKIEJ TEOLOGII WYZWOLENIA

Czy z wiary może wypływać zaangażowanie społeczne? Na czym polega prawdziwa wolność? Odpowiedzi na tego typu pytania czytelnik może śmiało szukać w tej książce. Autor nazywa po imieniu zjawiska i postawy niszczące człowieka, pokazuje sposoby przeciwdziałania im, a przede wszystkim daje świadectwo wiary konsekwentnej. W książce zestawiono teksty zawierające jego nauczanie o wolności i wyzwoleniu oraz świadectwa: „Świadectwo niepokornego”, „Świadectwo pobratymców” i „Świadectwo naśladowców”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zdjęcie z serwisu oaza.pl

NAGRANIA Z SYMPOZJUM SEJMOWEGO

Działalność społeczna sługi Bożego ks. dr. hab. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)
Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ,18 kwietnia 2015 r.

Organizatorzy:
– Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
– Ruch Światło-Życie (Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”)
– Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

Aktualne rozeznanie Kościoła

w przygotowaniu

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: do ustalenia...

Parafia św. Polikarpa Biskupa Męczennika

Plac Świętego Jana Apostoła 1; Gdańsk Osowa

(Msza Św. parafialna o godz. 18:00)

ZAPRASZAMY !!!

DOJAZD