Wezwanie do jedności

Wezwanie do jedności

Od pewnego momentu co jakiś czas uderza mnie w codziennych czytaniach, jaką wysoką rangę Bóg nadaje staraniom się o jedność. Z dnia 21.09 z Listu do Efezjan 4, 1–3: „A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim...
Przyjaźń zagubiona?

Przyjaźń zagubiona?

Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. (Syr 6, 14–16) Czy w dzisiejszych czasach...