Wybierz parlamentarzystę! …i módl się za niego.

Projekt modlitwy za posłów X kadencji i senatorów XI kadencji (2023-2027)

3 EDYCJA

Celem modlitwy jest prośba o dobrze ukształtowane sumienie i o odwagę w podejmowaniu decyzji zgodnych z Bożą wolą. Modlitwa nie może być sposobem do wywierania nacisku, jest to bezinteresowny dar podjęty z miłości. Modlimy się za tych, którzy są poddani nieustannym naciskom ze strony ludzi, ale także są miejscem walki duchowej. Osoba modląca się nie jest recenzentem aktualnego postępowania posła lub senatora, nie ocenia poszczególnych głosowań, nie odgrywa roli sędziego.

Ważnym elementem dzieła jest jego bezpośredniość – za każdego parlamentarzystę modli się konkretna osoba – animator, która informuje go o podjęciu tego dzieła na osobistym spotkaniu (w biurze poselskim). W modlitwie mogą wziąć także udział inne osoby – animator jednak pozostaje tym, które w jest w kontakcie z posłem/senatorem. Animator może ustalić np. bieżącą intencję modlitwy dla całej grupy, szczególnie jeżeli parlamentarzysta wyrazi taką chęć.

 W projekcie bierze udział archidiecezja gdańska i diecezja pelplińska.

W trzeciej edycji obejmujemy modlitwą parlamentarzystów trzech okręgów wyborczych do Sejmu: 4, 25 i 26, oraz zawierających się w nich okręgów wyborczych do Senatu: 9, 10, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

SEJM – Okręg wyborczy nr 25

Piotr ADAMOWICZ
Agnieszka Maria BUCZYŃSKA
Patryk GABRIEL
Jacek Krzysztof KARNOWSKI
Magdalena Małgorzata KOŁODZIEJCZAK
Katarzyna Agata KOTULA
Kacper Maciej PŁAŻYŃSKI
Agnieszka Dominika POMASKA
Jarosław Daniel SELLIN
Kazimierz SMOLIŃSKI
Magdalena Joanna SROKA
Jarosław Leszek WAŁĘSA

SEJM – Okręg wyborczy nr 26

Dorota Irvina ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK
Marek BIERNACKI
Agnieszka Ewa DZIEMIANOWICZ-BĄK
Marcin Michał HORAŁA
Zbigniew Marek KONWIŃSKI
Henryka Krystyna KRZYWONOS-STRYCHARSKA
Stanisław Józef LAMCZYK
Aleksander Mikołaj MRÓWCZYŃSKI
Piotr Józef MÜLLER
Barbara Anna NOWACKA
Kazimierz Florian PLOCKE
Rafał SIEMASZKO
Wioleta Barbara TOMCZAK
Stanisław TYSZKA

SEJM – Okręg wyborczy nr 4

Krzysztof BREJZA
Krzysztof Kamil GAWKOWSKI
Włodzisław Sławomir GIZIŃSKI
Iwona KAROLEWSKA
Agnieszka Maria KŁOPOTEK
Bartosz Józef KOWNACKI
Iwona Maria KOZŁOWSKA
Piotr Marek KRÓL
Paweł Bartosz OLSZEWSKI
Łukasz Paweł SCHREIBER
Paweł SZROT

SENAT

9 Andrzej KOBIAK
10 Ryszard Franciszek BREJZA
62 Kazimierz Mariusz KLEINA
63 Anna GÓRSKA
64 Sławomir Piotr RYBICKI
65 Bogdan Michał BORUSEWICZ
66 Ryszard Jan ŚWILSKI
67 Leszek CZARNOBAJ

Projekt poselski w liczbach

8 Senatorów

Okręgów wyborczych do Senatu

Okręgi wyborcze do Sejmu

38 Posłów

Diecezje

animatorów

miesięcy modlitwy

Modlitwa

Boże, Ty wiesz, że sprawowanie władzy pociąga za sobą liczne niebezpieczeństwa, dlatego proszę za N., który z Twojej woli został parlamentarzystą: daj mu – jak Salomonowi – serce pełne rozsądku do podejmowania ważnych decyzji i rozróżnienia dobra od zła. Zniwecz w nim pokusę pychy i znaczenia, a przyoblecz w pokorę i gotowość służby. Pomóż być skutecznym narzędziem działania w Twoim ręku dla dobra naszej Ojczyzny i Twojego królestwa. Amen.

W drugiej edycji Salomona modliliśmy się

za posłów IX kadencji i senatorów X kadencji (2019-2023)

SEJM – Okręg wyborczy nr 25 (Gdańsk)

Kacper Płażyński
Jarosław Sellin
Kazimierz Smoliński
Tadeusz Cymański
Jarosław Wałęsa
Piotr Adamowicz
Agnieszka Pomaska
Sławomir Neumann
Małgorzata Chmiel
Jerzy Borowczak
Beata Maciejewska
Michał Urbaniak

SEJM – Okręg wyborczy nr 26 (Gdynia)

Marcin Horała
Piotr Müller
Aleksander Mrówczyński
Magdalena Sroka
Janusz Śniadek
Barbara Nowacka
Henryka Krzywonos-Strycharska
Zbigniew Konwiński
Kazimierz Plocke
Tadeusz Aziewicz
Joanna Senyszyn
Marek Rutka
Marek Biernacki
Artur Dziambor

SENAT

62 Kazimierz Kleina
63 Stanisław Lamczyk
64 Sławomir Rybicki
65 Bogdan Borusewicz
66 Ryszard Świlski
67 Leszek Czarnobaj

W pierwszej edycji Salomona modliliśmy się

za posłów VIII kadencji i senatorów IX kadencji (2015-2019)

SEJM – Okręg wyborczy nr 25 (Gdańsk)

Jarosław SELLIN
Kazimierz SMOLIŃSKI
Grzegorz RACZAK
Jan KILIAN
Tadeusz CYMAŃSKI
Adam KOROL
Sławomir NEUMANN
Agnieszka POMASKA
Jerzy BOROWCZAK
Małgorzata CHMIEL
Magdalena BŁEŃSKA
Ewa LIEDER

SEJM – Okręg wyborczy nr 26 (Gdynia)

Jolanta SZCZYPIŃSKA
Janusz ŚNIADEK
Dorota ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK
Marcin HORAŁA
Jan KLAWITER
Aleksander MRÓWCZYŃSKI
Marek BIERNACKI
Henryka KRZYWONOS-STRYCHARSKA
Kazimierz PLOCKE
Tadeusz AZIEWICZ
Zbigniew KONWIŃSKI
Stanisław LAMCZYK
Małgorzata ZWIERCAN
Grzegorz FURGO

SENAT
Kazimierz Kleina
Waldemar Bonkowski
Sławomir Rybicki
Bogdan Borusewicz
Antoni Szymański
Leszek Czarnobaj

Osoby z innych diecezji, które chciałby wziąć udział w projekcie, lub rozpocząć go w swojej diecezji, prosimy o kontakt.

Pytania i odpwiedzi

Czy trzeba być członkiem Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie lub samego Ruchu Światło-Życie?

W projekcie, jako uczestnik, może wziąć udział każda osoba, której jest bliska idea modlitwy za parlamentarzystów. Rejestracja ma na celu umożliwienie sprawnej komunikacji w trakcie modlitwy – może się zdarzyć, że animator poprosi uczestników o modlitwę w jakiejś szczególnej intencji zgłoszonej przez parlamentarzystę.

Na czym będzie polegać formacja uczestników projektu?

Planujemy przygotowanie raz w miesiącu konspektu do formacji własnej opartego o rozważanie Słowa Bożego (Namiot Spotkania) oraz teksty formacyjne skoncentrowane wokół Katolickiej Nauki Społecznej, z uwzględnieniem źródeł z ks. Blachnickiego

Czy można brać udział tylko w samej formacji?

Tak, konspekty będą publikowane na stronie gdańskiej Diakonii Społecznej.

Nie jestem pełnoletni, czy mogę się zgłosić?

Tak, możesz zostać uczestnikiem i włączyć się do modlitwy. Wystarczy wypełnić informacje podstawowe (dla uczestników) w formularzu.

Jakie trzeba podać dane przy zgłoszeniu?

Informacje podstawowe (dla uczestników) to imię i nazwisko, podstawowe dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz o miejscu zamieszkania. Dane lokalizacyjne nie są wymagane, ale pomogą nam w przyporządkowaniu osób do parlamentarzystów.

Informacje dodatkowe (dla animatorów) to formacja, telefon oraz deklaracja pełnoletniości. Nie możemy oczywiście zagwarantować, że każdy zostanie animatorem 🙂

Kto przyjmuje zgłoszenie? Czy otrzymam potwierdzenie?

Zgłoszenia są przyjmowane przez gdańską Diakonię Społeczną za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie.Będziemy się starać potwierdzać każde zgłoszenie w ciągu kilku dni.

Jak długo i często trzeba będzie się modlić?

Planujemy jako podstawę krótką modlitwę codzienną przez czas trwania kadencji parlamentarzysty. Być może w trakcie projektu zrodzą się inne, dodatkowe formy, dostosowane do bieżących potrzeb i aktualnego rozeznania.

Zgłosiłem się - za kogo ostatecznie będę się modlić?

Przyporządkowanie animatorów i uczestników do konkretnych parlamentarzystów nastąpi po ostatecznym ogłoszeniu wyniku wyborów parlamentarnych i zostanie przeprowadzone przez koordynatora diecezjalnego. Informacje do uczestników zostaną przesłane mailowo.

Czy są przewidziane jakieś wspólne spotkania dla uczestników projektu?

Tak, przewidujemy takie spotkania. Forma i rodzaj jest jeszcze do rozeznania.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: do ustalenia...

Parafia św. Polikarpa Biskupa Męczennika

Plac Świętego Jana Apostoła 1; Gdańsk Osowa

(Msza Św. parafialna o godz. 18:00)

ZAPRASZAMY !!!

DOJAZD