Wybierz parlamentarzystę! …i módl się za niego.

Projekt modlitwy za posłów VIII kadencji i senatorów IX kadencji (2015-2019)

Celem modlitwy jest prośba o dobrze ukształtowane sumienie i o odwagę w podejmowaniu decyzji zgodnych z Bożą wolą. Modlitwa nie może być sposobem do wywierania nacisku, jest to bezinteresowny dar podjęty z miłości. Modlimy się za tych, którzy są poddani nieustannym naciskom ze strony ludzi, ale także są miejscem walki duchowej. Osoba modląca się nie jest recenzentem aktualnego postępowania posła lub senatora, nie ocenia poszczególnych głosowań, nie odgrywa roli sędziego.

Ważnym elementem dzieła jest jego bezpośredniość – za każdego parlamentarzystę modli się konkretna osoba – animator, która informuje go o podjęciu tego dzieła na osobistym spotkaniu (w biurze poselskim). W modlitwie mogą wziąć także udział inne osoby – animator jednak pozostaje tym, które w jest w kontakcie z posłem/senatorem. Animator może ustalić np. bieżącą intencję modlitwy dla całej grupy, szczególnie jeżeli parlamentarzysta wyrazi taką chęć.

W ramach projektu jest przewidziana formacja dla uczestników opierająca się na rozważaniu Słowa Bożego oraz na tekstach źródłowych  poświęconych zagadnieniom społecznym i politycznym. Źródła to przede wszystkim oficjalne nauczanie Kościoła oraz materiały związane z życiem i działalnością ks. Franciszka Blachnickiego.

UWAGA: Projekt jest przygotowany dla archidiecezji gdańskiej

 

W naszym projekcie obejmujemy modlitwą parlamentarzystów dwóch okręgów wyborczych do sejmu: 25 i 26, oraz zawierających się w nich okręgów wyborczych do senatu: 62, 63, 64, 65, 66, 67.

SEJM – Okręg wyborczy nr 25 (Gdańsk)

Jarosław SELLIN
Kazimierz SMOLIŃSKI
Grzegorz RACZAK
Jan KILIAN
Tadeusz CYMAŃSKI
Adam KOROL
Sławomir NEUMANN
Agnieszka POMASKA
Jerzy BOROWCZAK
Małgorzata CHMIEL
Magdalena BŁEŃSKA
Ewa LIEDER

SEJM – Okręg wyborczy nr 26 (Gdynia)

Jolanta SZCZYPIŃSKA
Janusz ŚNIADEK
Dorota ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK
Marcin HORAŁA
Jan KLAWITER
Aleksander MRÓWCZYŃSKI
Marek BIERNACKI
Henryka KRZYWONOS-STRYCHARSKA
Kazimierz PLOCKE
Tadeusz AZIEWICZ
Zbigniew KONWIŃSKI
Stanisław LAMCZYK
Małgorzata ZWIERCAN
Grzegorz FURGO

SENAT
Okręg wyborczy 62 (Słupsk) Kazimierz Kleina
Okręg wyborczy 63 (Chojnice) Waldemar Bonkowski
Okręg wyborczy 64 (Gdynia) Sławomir Rybicki
Okręg wyborczy 65 (Gdańsk) Bogdan Borusewicz
Okręg wyborczy 66 (Tczew) Antoni Szymański
Okręg wyborczy 67 (Malbork) Leszek Czarnobaj

Modlitwa

Boże, Ty wiesz, że sprawowanie władzy pociąga za sobą liczne niebezpieczeństwa, dlatego proszę za N., który z Twojej woli został parlamentarzystą: daj mu – jak Salomonowi – serce pełne rozsądku do podejmowania ważnych decyzji i rozróżnienia dobra od zła. Zniwecz w nim pokusę pychy i znaczenia, a przyoblecz w pokorę i gotowość służby. Pomóż być skutecznym narzędziem działania w Twoim ręku dla dobra naszej Ojczyzny i Twojego królestwa. Amen.

Projekt poselski dla archiediecezji gdańskiej w liczbach

6 Senatorów

Okręgów wyborczych do Senatu

Okręgi wyborcze do Sejmu

26 Posłów

Diecezja

animatorów

miesięcy modlitwy

Osoby z innych diecezji, które chciałby wziąć udział w projekcie, lub rozpocząć go w swojej diecezji, prosimy o kontakt.

Pytania i odpwiedzi

Czy trzeba być członkiem Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie lub samego Ruchu Światło-Życie?

W projekcie, jako uczestnik, może wziąć udział każda osoba, której jest bliska idea modlitwy za parlamentarzystów. Rejestracja ma na celu umożliwienie sprawnej komunikacji w trakcie modlitwy – może się zdarzyć, że animator poprosi uczestników o modlitwę w jakiejś szczególnej intencji zgłoszonej przez parlamentarzystę.

Na czym będzie polegać formacja uczestników projektu?

Planujemy przygotowanie raz w miesiącu konspektu do formacji własnej opartego o rozważanie Słowa Bożego (Namiot Spotkania) oraz teksty formacyjne skoncentrowane wokół Katolickiej Nauki Społecznej, z uwzględnieniem źródeł z ks. Blachnickiego

Czy można brać udział tylko w samej formacji?

Tak, konspekty będą publikowane na stronie gdańskiej Diakonii Społecznej.

Nie jestem pełnoletni, czy mogę się zgłosić?

Tak, możesz zostać uczestnikiem i włączyć się do modlitwy. Wystarczy wypełnić informacje podstawowe (dla uczestników) w formularzu.

Jakie trzeba podać dane przy zgłoszeniu?

Informacje podstawowe (dla uczestników) to imię i nazwisko, podstawowe dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz o miejscu zamieszkania. Dane lokalizacyjne nie są wymagane, ale pomogą nam w przyporządkowaniu osób do parlamentarzystów.

Informacje dodatkowe (dla animatorów) to formacja, telefon oraz deklaracja pełnoletniości. Nie możemy oczywiście zagwarantować, że każdy zostanie animatorem 🙂

Kto przyjmuje zgłoszenie? Czy otrzymam potwierdzenie?

Zgłoszenia są przyjmowane przez gdańską Diakonię Społeczną za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie.Będziemy się starać potwierdzać każde zgłoszenie w ciągu kilku dni.

Jak długo i często trzeba będzie się modlić?

Planujemy jako podstawę krótką modlitwę codzienną przez czas trwania kadencji parlamentarzysty. Być może w trakcie projektu zrodzą się inne, dodatkowe formy, dostosowane do bieżących potrzeb i aktualnego rozeznania.

Zgłosiłem się - za kogo ostatecznie będę się modlić?

Przyporządkowanie animatorów i uczestników do konkretnych parlamentarzystów nastąpi po ostatecznym ogłoszeniu wyniku wyborów parlamentarnych i zostanie przeprowadzone przez koordynatora diecezjalnego. Informacje do uczestników zostaną przesłane mailowo.

Czy są przewidziane jakieś wspólne spotkania dla uczestników projektu?

Tak, przewidujemy takie spotkania. Forma i rodzaj jest jeszcze do rozeznania.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: ...

Parafia św. Polikarpa Biskupa Męczennika

Plac Świętego Jana Apostoła 1; Gdańsk Osowa

Rozpoczynamy Mszą Świętą

ZAPRASZAMY !!!

DOJAZD