W czasach, w których żyjemy musimy udowadniać wartości, które jeszcze do niedawna były oczywiste. Kilkanaście lat temu nie mieściło nam się w głowach, że trzeba będzie definiować rodzinę, kto ją tworzy oraz jakie ma zadania. Kiedy na kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, papież Franciszek mówił, że Jan Paweł II chciał być zapamiętany jako papież rodziny, poczułam przynaglenie aby w ramach diakonii społecznej DK zająć się obroną rodziny.

Fragment homilii, wygłoszonej przez kardynała Angelo Comastri na mszy dziękczynnej za kanonizację papieża Jana Pawła II. „Jan Paweł II miał odwagę bronienia rodziny, która jest Bożym planem wyraźnie wypisanym w księdze życia: bronił rodziny, kiedy coraz bardziej upowszechniał się zamęt i publiczna agresja w stosunku do rodziny, w szalonej próbie napisania jakiejś „Anty­ księgi Rodzaju”, wymierzonej przeciw Stwórcy. W adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jan Paweł wyraźnie powiedział: „W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa, i jego własne, związane jest z dobrem rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący swoje posłannictwo głoszenia wszystkim zamysłu Bożego dotyczącego małżeństwa i rodziny” (Familiaris consortio, 3).(…)

Święty Janie Pawle II, wyjednaj nam z nieba dar wielkiego światła, by odnaleźć drogę Bożego planu w odniesieniu do rodziny. Jest to jedyna droga dająca rodzinie godność, prawdę miłości oraz przyszłość małżonkom i przyszłość dzieciom.” Przynaglona tymi słowami podjęłam starania aby w naszym województwie reaktywować istniejącą wcześniej Radę ds Rodziny. Obecnie plan utworzenia Rady został wpisany do wojewódzkiego programu wspierania rodziny dla województwa pomorskiego na lata 2014­2020. Pozostaje nam więc miejsce do zagospodarowania i potrzebne są „wszystkie ręce na pokład” abyśmy wspólnie mogli stanąć w obronie naszych rodzin, małżeństw i dzieci.