W metodzie pracy ks. Franciszka Blachnickiego ankieta od samego początku, od pierwszy rekolekcji z ministrantami, pełniła ważną rolę informacji zwrotnej od uczestników. To co uczestnicy zapamiętali i co poruszyło ich serca, to co im przeszkadzało albo pomagało, stanowiło ważną informację pomagającą ocenić zasadność  podejmowanych działań. Podobna myśl została wyrażona w jednym z konspektów formacyjnych dla Domowego Kościoła w postaci zachęty do korzystania z rady ludzi bogobojnych.

Zwrócenie się o pomoc w rozeznaniu jest jednym z elementów sprzyjających stanięciu w prawdzie. Na spotkaniach naszej diakonii społecznej często pojawiają się różne pomysły, wspólnie staramy się je oceniać, szukając woli Bożej w danym czasie. Chcielibyśmy zaprosić i Was do tej dyskusji za pomocą krótkiej ankiety związanej z odbiorem naszego biuletynu „Gorczyca” oraz ogólnym postrzeganiem diakonii społecznej.

Ankieta nie jest dla nas metodą do szukania dojrzałości organizacyjnej, nie planujemy wdrażać systemu zarządzania jakością.  Liczymy jednak na to, że z jednej strony może nam pomóc usunąć przeszkody, z których możemy nie zdawać sobie sprawy, a z drugiej strony pokazać nowe tematy warte poruszenia. Chcielibyśmy także ocenić, czy nasze dotychczasowe zaangażowanie jest odbierane zgodnie z naszymi wyobrażeniami.  Czy ktoś w ogóle czyta nasz biuletyn „Gorczyca”? Jak jest oceniany?

Prosimy Was zatem o odrobinę czasu, o dar miłości w postaci rady człowieka bogobojnego, o pięć minut na naszej stronie, o wypełnienie naszej ankiety…

Ankieta Diakonii Społecznej