Diakonia społeczna w archidiecezji gdańskiej zaczęła się regularnie spotykać od września zeszłego roku. Dwanaście dotychczasowych spotkań odbyło się w cieniu kolejnych wyborów: samorządowych, prezydenckich, a w końcu parlamentarnych. Tematy polityczne są tylko częścią zagadnień społecznych, rozeznając jednak ten znak czasu w świetle nauczania Kościoła oraz życia Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, podjęliśmy je pomimo oczywistych, wielorakich trudności.

Równolegle trwały prace nad szukaniem tożsamości dla diakonii społecznej. Uczestnicząc aktywnie w ogólnopolskich spotkaniach poświęconych działalności społecznej Założyciela, wertując materiały źródłowe czy odwiedzając Archiwum Główne Ruchu Świtało-Życie, staraliśmy się zrozumieć, jak charyzmat Światło-Życie może zostać odkryty dla działalności społecznej. Trudna droga rozeznania się nie kończy. W tym roku jest szansa na ukształtowanie się wytycznych dla diakonii społecznej na poziomie centralnym. Mamy nadzieję, że będzie w tym cząstka naszego wkładu.

Jesteśmy przekonani, że zagadnienia społeczne muszą zostać na nowo podjęte przez Ruch Światło-Życie. Dziedzictwo emigracyjnego dzieła księdza Blachnickiego: Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów domaga się ponownego odkrycia. Obecny moderator generalny, ksiądz Marek Sędek, w pracy doktorskiej poświęconej dojrzałości chrześcijańskiej zauważył: Formacja Ruchu Światło-Życie w sposób wystarczający przedstawia jedynie tematykę związaną z powołaniem do małżeństwa i rodzicielstwa poprzez treść wskazań zawartych w podręcznikach przeznaczonych dla osób należących do Domowego Kościoła. Natomiast brakuje w programie oazowym, bądź też występują ale w niedostatecznym wymiarze, zagadnienia dotyczące moralności związanej z pracą zawodową czy nauką. Brak również tematyki obejmującej rozwój posiadanych uzdolnień i zainteresowań, a także odnoszącej się do zaangażowania społecznego i politycznego.

Pojawiają się też znaki. Na wiosennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, gromadzącym członków wszystkich diakonii z siedmiu diecezji, na spotkanie Diakonii Społecznej zapisało się ledwie kilka osób i ostatecznie zostaliśmy „doklejeni” do innej diakonii. Kilka dni temu, na spotkaniu jesiennym, spotkanie zgromadziło kilkanaście osób i w przewidzianym pomieszczeniu wytworzyła się ciepła, rodzinna i bardzo bliska atmosfera…

W Kompendium Nauki Społecznej Kościoła czytamy: Nauka społeczna Kościoła powinna wkroczyć w proces formacyjny wiernego świeckiego jako jego integralna część. Ruch Światło-Życie nie lękał się podążania w pierwszym szeregu za aktualnym nauczaniem papieskim. Dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego z 1972 roku, Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, został wydany w języku polskim 1988 roku, tymczasem już dziesięć (!) lat wcześniej jego główne elementy zostały zawarte w formacji oazowej.

Zapraszamy do włączenia się prace naszej diakonii społecznej w tym wyjątkowym czasie nasłuchiwania i rozeznawania znaków czasu i podejmowania nowych wyzwań.