Ewangeliczna Rewizja Życia jest jedną z podstawowych metod pracy Ruchu Światło-Życie. Spotkanie składa się z trzech części. Pierwsza koncentruje się na dostrzeżeniu i opisaniu problemu (WIDZIEĆ), druga ocenia go – zwykle w świetle Słowa Bożego (OSĄDZIĆ), ostatnia szuka rozwiązania i powinna zakończyć się konkretnymi propozycjami (DZIAŁAĆ). Ten etap najczęściej szwankuje – nasze rozważania nie przekuwają się na konkretne działania.

W teorii skutecznego działania zwraca się uwagę na to, co możemy realnie zrobić, a na co tracimy naszą energię. Załóżmy, że możliwości realnego oddziaływania opisuje KRĄG WPŁYWU. To nasza rodzina, znajomi i sąsiedzi, praca, parafia i wspólnota. KRĄG ZAINTERESOWŃ – to są wszystkie sprawy zajmujące nasz umysł, na które nie mamy wpływu. To może być polityka, wielkie finanse, życie celebrytów lub smog w Pekinie. Zastanówmy się teraz, w którym kręgu koncentruje się większość naszej energii, co zajmuje czas, gdzie odczuwamy silniejsze emocje. Jeżeli to krąg wpływu – znakomicie: działamy w miejscu, w którym możemy mieć realny wpływ na rzeczywistość. Jeżeli krąg zainteresowań – to najprawdopodobniej marnujemy mnóstwo czasu na życie nie swoim życiem i szykujemy rozwiązania, którymi nikt nie jest zainteresowany.

Czy ta poradnikowa psychologia może w czymkolwiek pomóc? Tak, szczególnie warto o niej pamiętać za każdym razem, gdy będziemy starali się wyciągnąć wnioski z Namiotu Spotkania lub zapisać sobie propozycje do działania po Ewangelicznej Rewizji Życia lub dialogu małżeńskim.

Nie mamy wpływu na prowadzenie polityki przez partie, ale możemy spotkać się indywidualnie z parlamentarzystami i dać świadectwo bezinteresownego wsparcia przez modlitwę. Nie mamy wpływu na kształt reformy szkolnej i ilość klas w szkole podstawowej, ale możemy zaangażować się w trójki klasowe i wspierać nauczycieli w szukaniu dobrych rozwiązań dla naszych dzieci. Nie mamy wpływu na gdańskich radnych w trakcie głosowania w sprawie in vitro, ale możemy się z nimi spotykać i uświadamiać ich, że są inne, często skuteczniejsze metody radzenia sobie z problemem niepłodności. Nie mamy wpływu na to, jacy kapłani trafią do naszych parafii, ale możemy zadbać o pozytywne doświadczenie chrześcijańskiej rodziny przez kleryków – zapraszając ich do naszych kręgów.

Na wiele rzeczy nie mamy bezpośredniego wpływu. Jestem jednak przekonany, że jeżeli nasz krąg zainteresowań (energia) będzie się pokrywał z kręgiem wpływu (możliwości), to z czasem ten drugi będzie się powiększał. I pojawią się wśród nas przyszli radni, posłowie, a może i „prezydenci” Europy. Ewangeliczna Rewizja Życia zacznie przynosić owoce, Światło przemieni Życie.

Przy opisywaniu kręgu wpływu i kręgu zainteresowań korzystałem z pozycji: 7 nawyków skutecznego działania, Stephen R. Covey