Naród jako wartość nadrzędna

Naród jako wartość nadrzędna

Wśród różnych opinii, które słyszymy na tematy społeczno-polityczne, można spotkać się z poglądem, że dobro własnego narodu powinno być wartością nadrzędną. Czy jednak jest to postawa, którą powinni się cechować chrześcijanie? Czy powinniśmy troszczyć się o rodaków...