STOP SEKSUALIZACJI NASZYCH DZIECI

Władze miasta Gdańska, nie licząc się z opinią mieszkańców, forsują działania zmierzające do seksualizacji dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej, otwarcie zapewnia, że przekazywane dzieciom treści są zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Zalecenia te przewidują przekazywanie informacji dzieciom od wieku przedszkolnego o radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa, koncepcjach rodziny i różnych normach związanych z seksualnością. Przygotowywana w Gdańsku dla uczniów broszura edukacyjna ”Zdrowe Love” propaguje rozwiązłość, promując m.in. pigułkę „dzień po”, masturbację i koncepcję „płci kulturowej”.

Naszą uwagę zwraca hojne finansowanie z pieniędzy budżetu Miasta Gdańska organizacji pozarządowych wspierających ideologię gender. Na przykład   Stowarzyszenie “Waga”  i  ”Krytyka Polityczna” na różne projekty w 2018 roku otrzyma z budżetu miasta ponad 200 tys. zł.

Plany wprowadzenia w maju 2018 roku w Gdańsku elementów „Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”, popieranej przez środowiska LGBT i otwarcie odwołującej się do ideologii Gender, nie znalazły uznania w trakcie tzw. Panelu Obywatelskiego. Pomimo tego Miasto nadal prowadzi działania na rzecz wprowadzenia elementów Karty. Dodatkowo według opinii wyrażonej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Europejska Karta Równości jest niezgodna z obowiązującym w Polsce prawem między innymi dlatego, iż jej postanowienia nie znajdują się w kompetencjach samorządu, co przyznają niektórzy urzędnicy miasta Gdańska.

Protestujemy przeciwko łamaniu porządku prawnego przez władze miasta Gdańska, a w szczególności naruszania Konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Finansowe wspieranie organizacji skrajnie lewicowych obliczone jest na dezintegrację polskiego społeczeństwa i stanowi realne zagrożenie naszego bezpieczeństwa.

     Tylko masowy i zdecydowany sprzeciw może zatrzymać szkodliwe działania wprowadzane przeciwko Twoim dzieciom

ZAPRASZAMY!

Powiedzieli o GENDER

W Europie, Ameryce, Ameryce Łacińskiej, Afryce, niektórych krajach azjatyckich istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich – mówię to jasno z „imienia i nazwiska” jest gender! Dzisiaj dzieci w szkole – właśnie dzieci!

Naucza się w szkole: że każdy może wybrać sobie płeć. A dlaczego tego uczą? Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które dają pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje. I to jest straszne.

Kiedy rozmawiałem z Papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, powiedział mi: „Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy”. To mądre! Bóg stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył świat, w taki to konkretny sposób a my czynimy coś przeciwnego. Bóg obdarzył nas stanem „pierwotnym”, abyśmy uczynili go kulturą; a następnie z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do stanu „pierwotnego”. Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI powinny skłonić nas do myślenia: „To epoka grzechu wobec Boga Stwórcy!”. Ta refleksja nam pomoże”

 Źródło: deon.pl

papież Franciszek

Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej.

Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W przekazach części mediów jest ukazywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.
(…)

W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych.

 Źródło:episkopat.pl

Episkopat Polski

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

bo od czegoś trzeba zacząć

Podejmij decyzję i działaj

● Przyjdź na Protest przeciwko wprowadzeniu elementów Europejskiej Karty Równości do Gdańska w sobotę 14.04.2018 o godz. 11 do 11:30 pod Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8. Przyjdź z całą Rodziną, zaproś również przyjaciół, znajomych.
● Odwiedź Radnego i porozmawiaj z nim na temat Karty Równości zanim Radni ostatecznie przegłosują wprowadzenie elementów Europejskiej Karty Równości do Gdańska w maju 2018.
● Wyślij maile zawierające sprzeciw do osób odpowiedzialnych za wprowadzenie elementów Europejskiej Karty Równości w Gdańsku, np. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza: prezydent@gdansk.gda.pl; możliwy jest też kontakt telefoniczny – Kancelaria Prezydenta tel.: 58 323 63 10.
● Znajdź w Internecie dokument pt. “Europejska Karta Równości” i zapoznaj się z zagrożeniami jakie ona niesie. Przykład: „Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych musi być uwzględniona polityka, metody i instrumenty, które wpływają na codzienne życie społeczności poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowania pod kątem płci (gender budgeting)”.
● Szukaj informacji w Internecie : “Model Ekspertów Gdańsk”, “Panel Obywatelski Gdańsk”. Zobacz jakie kontrowersje, niejasności i protesty wzbudziły do tej pory projekty wdrażane przez władze Miasta.
● Powiadom Rodziców innych dzieci z przedszkoli, szkół, parafii i wszystkich tych, którzy nie chcą utracić wpływu na wychowanie swoich dzieci w tym wrażliwym obszarze.

Pobierz ulotkę do druku – wersja dwustronna

 
Pobierz ulotkę do druku – wersja jednostronna

Już pisaliśmy...

Czy kobiety mają rozum?

Czy kobiety mają rozum?

Sobotni październikowy poranek w gdańskim urzędzie miejskim. Już po pierwszej kawie, wygodnie rozsiadam się w oczekiwaniu na wykład pierwszego eksperta w trakcie trzeciego gdańskiego panelu obywatelskiego. Ściśle rzecz biorąc – ekspertki, ale o tej godzinie nie jestem...

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:  już wkrótce!!

parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, Gdańsk Migowo, ul. Myśliwska 25

ZAPRASZAMY !!!

DOJAZD