Spotkanie z Antonim Szymańskim – Senatorem RP

Diakonia Społeczna zaprasza na spotkanie

z Panem senatorem Antonim Szymańskim.

Spotkanie rozpocznie się wykładem:

Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce. Rodzina w centrum czy na marginesie?

 

TERMIN: poniedziałek 11 kwietnia 2016 r, godzina 18 – rozpoczynamy Eucharystią w kościele.
MIEJSCE: parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla, Gdynia Mały Kack, ul. Halicka 6a

Parafia Chrystusa Króla

11 kwietnia, godzina 18:00 – rozpoczynamy Eucharystią w kościele parafialnym

Antoni Szymański, syn Stanisława i Eugenii. Urodziłem się 13 czerwca 1952 roku w Zielonej Górze. W okresie szkoły średniej byłem silnie związany z harcerstwem. Prowadziłem drużynę, a potem szczep, – była to dla mnie szkoła życia nie do przecenienia.
Studiowałem socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów poznałem moją żonę Gabrielę, z którą od 31 lat tworzymy rodzinę.
Mamy trzy córki: Cecylię, Różę i Lillę.

Przebieg kariery zawodowej

Po studiach pracowałem jako pedagog w gdańskich szkołach. Od 27 lat wykonuję zawód rodzinnego kuratora sądowego. Jestem kuratorem specjalistą i kierownikiem zespołu kuratorów.
Byłem posłem III Kadencji Sejmu RP (1997 – 2001), przewodniczącym Komisji Rodziny. Pracowałem także w Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Należałem do Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej „Solidarność”. W latach 2002-2005 byłem radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, gdzie przewodniczyłem Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny.

Aktywność społeczna

Od wielu lat aktywnie działam w organizacjach, które wspomagają rodzinę, bronią i promują życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, wspierają samorządność lokalną, przeciwdziałają patologiom społecznym. Uczestniczyłem w pracach m. in.: Gaudium Vitae, Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszenia Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza, Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. Od wielu lat jestem wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 136 organizacji prorodzinnych. W roku 1980 byłem jednym z założycieli Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w Sądzie w Gdańsku, a następnie członkiem Komisji Zakładowej. W latach 1980 – 1981 wchodziłem w skład Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”. W latach 1994 -1996 byłem członkiem Komisji do Spraw Rodzin Episkopatu Polski. W 1994 r., współorganizowałem, a następnie przez 5 lat przewodniczyłem Radzie do Spraw Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim i Marszałku Sejmiku Województwa Gdańskiego. W jej pracach uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów i administracji publicznej. Opublikowałem liczne artykuły dotyczące polityki społecznej. Współpracowałem w przygotowaniu publikacji, książek i broszur dotyczących problematyki kultury masowej. Byłem jednym z organizatorów międzynarodowych kongresów: „O godność macierzyństwa” (Warszawa 1998 r.) „O godność ojcostwa” (Warszawa 1999 r.) oraz „O godność dziecka” (Warszawa 2001 r.). Byłem pierwszym przewodniczącym Pomorskiej Rady Pożytku Publicznego (2005 r.).

Nagrody:

1988 r. – medal Lux Veritas Justitia przyznany przez Ministra Sprawiedliwości w uznaniu zasług dla sądownictwa rodzinnego.
W 1998 roku honorowa odznaka „Srebrnego Drzewka” za osobisty wkład w rozwój pomocy społecznej;
W 2001 r. nagroda Tygodnika Źródło imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny;
2003 r. nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka za niestrudzoną postawę w obronie życia nienarodzinych i wieloletnie działania na rzecz prorodzinnej polityki społecznej;
2003 r. laureat medalu „Fidelter et Constanter” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
2004 r. „Złoty Czepek” od Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Informacje i grafiki pochodzą ze strony: www.antoniszymanski.pl