9. Góra Błogosławieństw – 2016 Lipiec

9. Góra Błogosławieństw – 2016 Lipiec

9. Góra Błogosławieństw - 2016 Lipiec Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...
8. Natanael – 2016 Czerwiec

8. Natanael – 2016 Czerwiec

8. Natanael - 2016 Czerwiec   Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...
7. Wieczernik – 2016 Maj

7. Wieczernik – 2016 Maj

7. Wieczernik - 2016 Maj   Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...
6. Emaus – 2016 Kwiecień

6. Emaus – 2016 Kwiecień

6. Emaus - 2016 Kwiecień Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność społeczna...
5. Jerozolima – 2016 Marzec

5. Jerozolima – 2016 Marzec

5. Jerozolima - 2016 Marzec   Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...