19. Posłuszeństwo – 2017 Maj

19. Posłuszeństwo – 2017 Maj

19. Posłuszeństwo – 2017 Maj Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...
18. Rządca – 2017 Kwiecień

18. Rządca – 2017 Kwiecień

18. Rządca – 2017 Kwiecień   Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...
17. Dług – 2017 Marzec

17. Dług – 2017 Marzec

17. Dług – 2017 Marzec   Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...
16. Pewność – 2017 Luty

16. Pewność – 2017 Luty

16. Pewność – 2017 Luty   Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...
15. Robotnicy – 2017 Styczeń

15. Robotnicy – 2017 Styczeń

15. Robotnicy - 2017 Styczeń   Wersja PDF Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym. Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność...