Pierwszego września papież Franciszek wydał orędzie na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Dokument ten nie jest zbyt znany, chciałem więc przybliżyć jego treść.

W pierwszej części swojego orędzia papież stawia diagnozę: człowiek oddalił się od Stwórcy, czego konsekwencją jest brak szacunku dla Jego stworzenia i praw. Kierując się chęcią zysku i niepohamowaną konsumpcją, ludzie wyzyskują słabych i ubogich i bezrefleksyjnie niszczą Ziemię.

Jubileusz jest czasem dawania wolności uciśnionym i tym wszystkim, którzy są zakuci w dyby różnych form współczesnego niewolnictwa. (…) Zanikają lasy, dochodzi do erozji gleb, giną pola, dochodzi do coraz większego poszerzania się pustyń, morza ulegają zakwaszeniu i nasilają się burze: stworzenie jęczy!

W dalszej części papież wskazuje, co powinniśmy robić: nawrócić się. Nawrócenie to musi obejmować staranie o nasz wspólny dom i całą rodzinę ludzką. Powinniśmy w geście solidarności i troski nie tylko o przyszłe pokolenia, ale też o naszych braci i siostry, którzy już dzisiaj cierpią z powodu ludzkiej chciwości, ograniczyć konsumpcję, zarówno na poziomie jednostek, jak i krajów.

Musimy przeanalizować nasze nawyki w zakresie zużycia energii, konsumpcji, transportu i odżywiania. (…) Przywrócenie równowagi klimatycznej jest niezwykle ważne, ponieważ znajdujemy się w sytuacji kryzysowej. Kończy nam się czas, o czym przypominają nasze dzieci i młodzież. Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć wzrost średniej temperatury na świecie do poziomu poniżej progu 1,5°C, jak stwierdzono w porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatycznych: jego przekroczenie okaże się katastrofalne, zwłaszcza dla najuboższych wspólnot na całym świecie. (…) Dziś musimy znaleźć sprawiedliwy i zrównoważony styl życia, który przywróciłby Ziemi należny jej odpoczynek, takie sposoby utrzymania się, które wystarczyłyby dla wszystkich, nie niszcząc utrzymujących nas ekosystemów.

Z papieskiego orędzia płynie prosty przekaz: owocem miłości do Stwórcy powinna być miłość do stworzenia. Franciszek zachęca nas do rezygnacji z własnej wygody, abyśmy mogli zadbać o nasz wspólny dom i wszystkich jego mieszkańców.

Całość papieskiego orędzia jest dostępna TUTAJ.