W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniach 29.06–04.07 w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem odbyły się Rekolekcje dla Diakonii Społecznej DK. Przyjechało kilkadziesiąt osób z całego kraju, w tym jedno małżeństwo Polaków pochodzących z Ukrainy. Uczestników rekolekcji otaczał nieustanną opieką duchową ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się: ks. dr hab. Piotr Kulbacki (profesor KUL) oraz ks. Marian Piwko ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Podczas konferencji była mowa o odbudowaniu godności człowieka na fundamencie wolności, jakim jest prawda. Wskazano na konieczność podejmowania działań, aby Polska stała się silnym państwem i umacniała swoją suwerenność. Do tego potrzebne jest trzeźwe myślenie, zdobywanie wiedzy oraz przekazywanie ludziom rzetelnych informacji. Jeżeli media nie komunikują ludzi i nie jednoczą ich, to będą traktowały człowieka instrumentalnie. Takie media służą określonemu nurtowi, zmierzającemu do zdominowania krajów europejskich i skutecznego odłączania ich od chrześcijańskich wartości. W tym nurcie nie ma miejsca dla Boga, a ludzie są potrzebni jedynie jako producenci dóbr. Przestaje się traktować człowieka jako podmiot o godności dziecka Bożego. Obecnie do ucisku ludzi (np. narzucania woli przez mniejszości) wykorzytywane są przez media hasła odnoszące się do wolności słowa oraz zniekształcone definicje, np. tolerancji. Tolerancja (od łac. tolerare = znosić [kogoś], wytrzymywać) oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi, z wyjątkiem sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu. Zastraszanie człowieka i rozmiękczanie wartości są narzędziami wspominanego nurtu, używanymi celowo do znieczulania ludzkich sumień.

Na szczęście coraz więcej ludzi w Polsce podejmuje dobre inicjatywy społeczne, mające na celu ukazanie, propagowanie i obronę prawdy poprzez bezpośrednie działanie oraz przez alternatywne media, np. internet. Tylko podejmując zdecydowane inicjatywy, będziemy mogli obronić się przed nową dyktaturą – wyniszczającą relacje rodzinne, deprawującą dzieci i depczącą godność człowieka (złe skutki są już niestety widoczne w niektórych krajach). Wiadomo, że każda dyktatura opiera się na kłamstwie i budzi lęk. Z tego lęku należy się niezwłocznie wyzwolić; zasadniczą rolę odgrywa tutaj m.in. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Papież Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat słowami z Pisma Świętego: „Nie lękajcie się!”.

Świadomi i odpowiedzialni ludzie chcą mieć oparte na prawdzie państwo, które będzie ich dobrze traktować. Fundamentem wolności człowieka jest prawda. Dla tak szczytnego celu ludzie już podejmują działania mające na celu wychowywanie pokoleń Polaków do „posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniania się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła”. Ty też jesteś zaproszony do budowania kultury prawdy i wolności Nowego Człowieka!