Stereotypy, utrudniające świadczenie miłosierdzia politykom:
Politycy z partii rządzących są tak źli i zdeprawowani, że modlitwa za nich nic nie da;

Odpowiedź : Znajdziemy ją w słowach Pana Jezusa: A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie [Mt 5, 44] Spojrzenie miłosierdzia na drugiego człowieka jest ISTOTĄ CHRZEŚCIJAŃSTWA. Mówi się, że uzdrawiające spojrzenie Pana Jezusa polegało na patrzeniu na drugiego człowieka z nadzieją. Potrzeba byśmy modlili się za tych, którzy wydają się nam źli, zwłaszcza w okresach, gdy możemy spodziewać się przynajmniej u niektórych walki duchowej. Taką sytuacją może być moment, gdy pracują nad ważną ustawą bioetyczną.

W tym samym fragmencie czytamy dalej: On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. [Mt 5, 45] Cóż to znaczy? To znaczy, że jeśli Pan Bóg daje kolejny dzień życia prezydentowi Putinowi, członkom Państwa Islamskiego, naszym politykom, znaczy, że.. Pan Bóg nadal ma dla nich WSPANIAŁY PLAN i nadal istnieje dla nich nadzieja na duchowe zmartwychwstanie za życia, a pełne po śmierci.

Modlić się za nich to jeszcze warto, ale rozmawiać z nimi nie ma sensu – przecież oni wiedzą, że postępują źle i z pewnością chcą to czynić;

Odpowiedź : Podstawowy błąd w komunikacji. Myślimy, że dana osoba o czymś wie, więc nie ma sensu byśmy my jej o tym mówili.

Politycy aspirujący do przejęcia władzy z partii opozycyjnej są cudowni, nie trzeba się więc modlić za nich, wystarczy się modlić, by przejęli władzę. Przejęcie przez nich władzy stworzy warunki do poprawy sytuacji w kraju.

Odpowiedź : Cóż… myślę, że nie muszę przekonywać, że powyższy sposób myślenia jest delikatnie ujmując naiwny.

› Cóż z tego, że pójdę do polityka, napiszę petycję, pomodlę się za niego. To nic nie da. Tak wiele już zrobiono i nic to nie dało. Ja się zresztą nie nadaję.
Odpowiedź : Całkowita nieprawda. Po pierwsze: Fakt, że nie widzę efektów swojego działania lub innych, nie oznacza, że ich nie ma; Po drugie: kropla drąży skałę; Po trzecie: jeśli podejmujesz coś dla Pana Boga – ta praca nigdy się nie marnuje; Po czwarte: jeśli myślisz, że się nie nadajesz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest dokładnie odwrotnie.

W jaki sposób świadczyć miłosierdzie dla polityków:
1. Przez post,
2. Modlitwę,
3. Poprzez interesowanie się tym, co się dzieje w kraju,
4. Poprzez intensywne przeżywanie własnego życia,
5. Przez nieskrępowane, całkowicie bezwstydne lecz przemodlone, wypełnione miłością i nadzieją kontaktowanie się z nimi poprzez listy, rozmowy z ich asystentami „twarzą w twarz” (zagadywanie na istotne tematy), spotkania z politykami w ich biurach.