Drodzy Rodzice, kochani Dziadkowie.

Poprzez dokument „Model na Rzecz Równego Traktowania” uchwalony niedawno przez Radnych Miasta Gdańska do przedszkoli i szkół wchodzi ideologia, która kłamstwem i manipulacją próbuje zmieniać sposób myślenia naszych dzieci. Twierdzi się, że rodzice i nauczyciele nie są kompetentni, aby wychowywać dzieci, ponieważ posługują się stereotypami. Dokument promuje homoseksualizm oraz seksualizację według nowych reguł.

Jak możemy zaobserwować, większość mieszkańców Trójmiasta nie zdaje sobie sprawy, że do szkół wejdą edukatorzy, których działalność może zaburzyć relację rodzic–dziecko oraz tożsamość dzieci i osłabić więzi rodzinne. W dalszej perspektywie wymienione elementy przybliżają nasze społeczeństwo do modelu państw zachodnich, w których ciężko określić, czym jest normalna rodzina.

Co zatem jako rodzice możemy i powinniśmy robić?

Przede wszystkim informować o zagrożeniu wszystkich innych rodziców, z którymi na co dzień się spotykamy. Szczególnie tych, którzy nie są związani z Kościołem, wspólnotami, wiarą. To my, jako osoby ukształtowane przez formację Ruchu Światło-Życie, stajemy się odpowiedzialni za ludzi żyjących wokół nas, za przyszłość Polski.

Zachęcamy zatem:

  1. Na pierwszym zebraniu rodziców nie wyrażajmy w ciemno zgody na wszystkie proponowane zajęcia dodatkowe. Prośmy o przedstawienie ich programu i prowadzących. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, prośmy o czas do namysłu i w domu przeczytajmy statut organizacji, stowarzyszenia bądź fundacji, która miałaby przeprowadzić ewentualne zajęcia. W statucie możemy odnaleźć rzeczywiste cele i wyznawane idee. Bądźmy czujni i ostrożni – szczególnie gdy pojawią się zwodnicze słowa takie jak: tolerancja, stereotypy, tożsamość. Jeśli stwierdzimy, że proponowane zajęcia są zgodne z naszymi oczekiwaniami – podpisujemy dokument i odnosimy do szkoły.
  2. Na początku roku szkolnego przekażmy dyrekcji podpisaną deklarację, w której nie wyrażamy zgody na żadne dodatkowe zajęcia przeprowadzane bez naszej wcześniejszej zgody przez osoby i organizacje spoza placówki edukacyjnej. Jest to dla nas prawna gwarancja, że nasze dzieci nie będą uczestniczyły w czymś, czego sobie nie życzymy. Deklarację można pobrać na stronie: www.dlarodzicow.ordoiuris.pl lub www.odpowiedzialnygdansk.pl.
  3. I chyba najważniejsze, choć jako rodzice bronimy się przed tym najmocniej, a czasem nawet nie chodzimy na pierwsze zebranie, aby tego uniknąć. Nie bójmy się wchodzić do Rad Rodziców. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ Rada Rodziców może opiniować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Może zatem wpływać na to, jakie wartości będą przekazywane dzieciom, promować pozytywne szkolenia i czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zanim jednak zgłosicie się do Rady Rodziców, proponuję poszukać wśród rodziny, znajomych, we wspólnotach, w których jesteście, rodziców wyznających te same wartości. Następnie zachęcam, aby na pierwszym zebraniu w szkole i przedszkolu zgłosić się wspólnie do trójki klasowej i Rady Rodziców.